Dự án

Nhà máy WASH HNC

Công trình : NHÀ MÁY W A S H H N C TAM QUAN
 
Địa chỉ       : Cụm công nghiệp Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
 
Chủ đầu tư         : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ W A S H H N C

Hạng mục hợp đồng   : Hệ thống M&E
 
Năm thực hiện             : 2013 - 2014