Dự án

Các tiêu chuẩn chống sét hiện hành

GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH:
a -  Căn cứ thiết kế
Căn cứ vào số liệu thiết kế thi công công trình.
Căn cứ vào tài liệu khảo sát địa chất công trình.
Căn cứ vào các tiêu chuẩn chống sét hiện hành như sau:
TCN 68-174/1998 tiêu chuẩn chống sét của Tổng Cục Bưu Điện.
TCXD 46-1984 tiêu chuẩn chống sét của Bộ Xây Dựng.
NF C17-102/1995 tiêu chuẩn chống sét an toàn Quốc gia Pháp.
TCVN 4756-89 tiêu chuẩn nối đất an toàn điện hiện hành của Việt Nam.
Xếp hạng bảo vệ của c/t: Thuộc hạng 3 căn cứ theo tiêu chuẩn hiện hành
Xung quanh khu đất xây dựng đã có nhiều nhiều công trình cao tầng, không có công trình thải hoá chất, khói lò. Nhà 25 tầng có độ cao 92 m. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa hình khu vực nhà trường thuộc nhóm chống sét cấp II  (theo điều I.2 TCXD -46-84).
b – Thiết bị thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo
Đây là hệ thống chống sét trực tiếp tiên tiến nhất trên Thế Giới hiện nay hệ thống chống sét tia tiên đạo gồm 3 bộ phận chính:
+  Thiết bị thu sét tia tiên đạo
+ Cáp đồng dẫn sét
+ Hệ thống nối đất chống sét
b.1 Thiết bị thu sét.